Quantum Quest halfjaar traject jongeren

In een wereld waar jongeren in toenemende mate vastlopen, geteisterd door stress, burn-out en psychische klachten, heeft Quantumkidz zich toegewijd aan het bieden van begeleiding. De recente periode van corona heeft de druk op jongeren verder vergroot. Vaak groeien ze op met de boodschap om 'gewoon' te doen, de massa te volgen, en zich te conformeren aan heersende normen. Het gevolg is dat velen zich laten leiden door oordelen van anderen en moeite hebben om vanuit hun eigen hart te leven. Quantumkidz nodigt jongeren uit om los te laten wat ze hebben geleerd op school en te verkennen wat echt van betekenis is.

 

Door het hele jaar heen starten we verschillende bijeenkomsten. Deze doen we op verschillende locaties bij jouw in de buurt. Ook is de mogelijkheid voor een online traject (als je dat fijner vindt). Vraag ons gerust naar de mogelijkheden. 

 

Introductie Quantumkidz Jongeren.

In een wereld waar jongeren in toenemende mate vastlopen, geteisterd door stress, burn-out en psychische klachten, heeft Quantumkidz zich toegewijd aan het bieden van begeleiding. De recente periode van corona heeft de druk op jongeren verder vergroot. Vaak groeien ze op met de boodschap om 'gewoon' te doen, de massa te volgen, en zich te conformeren aan heersende normen. Het gevolg is dat velen zich laten leiden door oordelen van anderen en moeite hebben om vanuit hun eigen hart te leven. Quantumkidz nodigt jongeren uit om los te laten wat ze hebben geleerd op school en te verkennen wat echt van betekenis is.

 

Door het hele jaar heen starten we verschillende bijeenkomsten. Deze doen we op verschillende locaties bij jouw in de buurt. Ook is de mogelijkheid voor een online traject (als je dat fijner vindt). Vraag ons gerust naar de mogelijkheden. 

 

BewustZIJN:

Een pijler van ons programma is bewustwording. We willen jongeren bewust maken van hun gedachten, emoties en gedragingen. In een wereld waarin prestatiedruk vaak de boventoon voert, is het van essentieel belang dat jongeren zich bewust worden van hun eigen ervaringen en uitdagingen. Prestatiedruk kan een verlammend effect hebben, wat resulteert in angst om te falen en moeite met het vinden van een eigen identiteit.

 

Levenslessen voor Jongeren:

 1. Conditioneringen en overtuigingen:
  • Uitleggen wat conditioneringen zijn: aangeleerde patronen en overtuigingen.
  • Reflectie op wat jongeren meenemen vanuit de opvoeding en hoe dit hun keuzes beïnvloedt.
 2. Prestatiedruk en faalangst:
  • Bespreken van prestatiedruk en de impact op welzijn.
  • Erkennen van faalangst als een veelvoorkomende uitdaging en hoe hiermee om te gaan.
 3. Fysieke en mentale weerbaarheid:
  • Uitleg over het belang van fysieke en mentale veerkracht.
  • Praktische tools aanreiken om deze veerkracht te vergroten.
 4. Mindset en denkwijze:
  • Bewustwording creëren over de invloed van mindset op welzijn.
  • Het ontwikkelen van een positieve denkwijze om tegenslagen het hoofd te bieden

 

Programma en doelstellingen:

Quantumkidz biedt een gestructureerd halfjaar programma bestaande uit 6 bijeenkomsten van 2 uur, zowel live als online, gericht op 3e en 4e klassers van de middelbare school met een maximum van 8-10 deelnemers. Het doel is om jongeren de volgende resultaten te bieden:

 1. Zelfvertrouwen en eigenaarschap:
  • Jongeren worden gestimuleerd om eigenaarschap te nemen over hun gevoelens en acties.
  • Het besef dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn wordt versterkt.
 2. Bewustwording en zelfontplooiing:
  • Jongeren ontwikkelen bewustwording van zichzelf en hun omgeving.
  • Het traject draagt bij aan persoonlijke groei en zelfontplooiing.
 1. Stressmanagement en veerkracht:
  • Jongeren leren effectieve stressmanagementtechnieken.
  • Vergroting van veerkracht om beter om te gaan met uitdagingen.
 1. Identiteitsvorming en zingeving:
  • Het traject ondersteunt jongeren bij het vormgeven van hun eigen identiteit.
  • Het ontdekken van betekenis en zingeving in het leven wordt aangemoedigd.
 2. Positieve mindset en doelgerichtheid:
  • Jongeren ontwikkelen een positieve mindset en doelgerichtheid.
  • Het traject helpt bij het formuleren en nastreven van persoonlijke doelen.
 1. Empowerment en sociale connecties:
  • Het bevorderen van empowerment en het versterken van sociale connecties.
  • Jongeren leren zich krachtiger te voelen en ondersteuning te vinden in hun sociale omgeving.

 

Quantumkidz nodigt jongeren uit om te breken met de normen, deel te nemen aan een gemeenschap van leeftijdsgenoten, en samen te werken aan een leven dat niet alleen wordt geleefd, maar ten volle wordt ervaren. Dit programma biedt concrete tools en inzichten die jongeren ondersteunen bij het navigeren door de uitdagingen van het moderne leven. Quantumkidz zet in op het creëren van een ruimte waar jongeren zichzelf kunnen zijn, zonder oordelen, en waar ze de mogelijkheid hebben om hun eigen unieke pad te bewandelen.

 

Wil je je aanmelden of meer informatie mail ons dan direct even op info@quantumkidz.nl

 

Wat hebben wij te bieden en waarom bij Quantumkidz

Wat hebben wij te bieden en waarom bij Quantumkidz

 1. Holistische benadering:
  • Biedt een holistische benadering van coaching die zich richt op geestelijke, emotionele en fysieke welzijn.
 2. Quantum levenslessen:
  • Unieke benadering gebaseerd op Quantum Levenslessen, die diepgaande bewustwording, persoonlijke groei en veerkracht bevordert.
 3. Jongerencoaching expertise:
  • Gespecialiseerd in coaching voor jongeren (3e en 4e klassers middelbare school), met begrip voor hun specifieke uitdagingen en behoeften.
 4. Kleine groepen voor persoonlijke aandacht:
  • Biedt sessies in kleine groepen (8-10 deelnemers) voor een persoonlijke en ondersteunende omgeving.
 5. Praktische tools en technieken:
  • Geven concrete en direct toepasbare tools en technieken voor dagelijks leven en toekomstige uitdagingen.
 6. Interactieve sessies:
  • Interactieve sessies met groepsactiviteiten en individuele reflectie om een evenwichtige leerervaring te bieden.
 7. Online en offline flexibiliteit:
  • Flexibiliteit om zowel live als online sessies aan te bieden, waardoor deelnemers kunnen kiezen wat het beste bij hen past.
 8. Focus op zelfontplooiing en zingeving:
  • Nadruk op zelfontplooiing, zingeving en het ontdekken van de beste versie van zichzelf.
 9. Ouderbetrokkenheid:
  • Actieve betrokkenheid van ouders met informatiesessies om een ondersteunende thuisomgeving te creëren.

 

 1. Resultaatgericht:
  • Gericht op meetbare resultaten en het daadwerkelijk bereiken van doelen die resoneren met de doelgroep.
 2. Empathische coaches:
  • Getrainde en empathische coaches die begrip hebben voor de uitdagingen van jongeren en een veilige ruimte bieden voor groei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kunnen de jongeren verwachten?

Beschrijf

Wat kunnen jongeren verwachten?

 • Interactieve Groepsactiviteiten: Creatieve en participatieve oefeningen om samenwerking en begrip te bevorderen.
 • Persoonlijke Reflectie: Individuele reflectietijd om zelfbewustzijn en zelfinzicht te vergroten.
 • Praktische Tools: Concrete en direct toepasbare strategieën voor dagelijks leven en toekomstige uitdagingen.

 

Waar kan ik mezelf of mijn zoon/dochter opgeven?

 

 

De Quantumkidz levenslessen serie biedt een gestructureerd en diepgaand programma om jongeren te begeleiden bij zelfontplooiing, veerkracht en bewustwording. Elke les is ontworpen om te inspireren, te leren en een veilige ruimte te bieden voor persoonlijke groei. Quantumkidz staat klaar om jongeren te ondersteunen op hun reis naar het ontdekken van hun volledige potentieel en het worden van de beste versie van zichzelf.